Wat doet een diëtist?

Voeding speelt een centrale rol bij de gezondheid en weerstand van de mens. Een diëtist kan daarom een uitkomst zijn voor mensen die baat hebben bij een bepaald dieet of voedingspatroon. Een diëtist analyseert de voedings- en bewegingsgewoonten en kan aan de hand daarvan gericht advies geven en mensen begeleiden zodat zij gezonder gaan leven en beter in hun vel gaan zitten.

Opleiding

Voeding speelt een centrale rol bij de gezondheid en weerstand van de mens. Een diëtist kan daarom een uitkomst zijn voor mensen die baat hebben bij een bepaald dieet of voedingspatroon. Een diëtist analyseert de voedings- en bewegingsgewoonten en kan aan de hand daarvan gericht advies geven en mensen begeleiden zodat zij gezonder gaan leven en beter in hun vel gaan zitten.

Kwaliteit

Daarnaast staat een diëtist ingeschreven in het onafhankelijke Kwaliteitsregister Paramedici. Het Kwaliteitsregister Paramedici maakt transparant welke paramedici voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep en geeft de mogelijkheid om te controleren of de paramedicus bevoegd is en zijn of haar deskundigheid op peil houdt. De meeste zorgverzekeraars stellen inschrijving in het Kwaliteitsregister Paramedici als eis voor het sluiten van een contract met een diëtist, zodat kwaliteit wordt gewaarborgd.

Privacy

Om uw privacy als patiënt te waarborgen wordt aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens gehouden en geldt tijdens de behandeling beroepsgeheim. Om de verwijzer op de hoogte te houden wordt aan het einde van de behandeling een rapportage gestuurd. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aangeven.

Hogeschool van Amsterdam
logo