Tarieven

En vergoedingen

Tarieven

Vrijgesteld van BTW

De kosten met betrekking tot dieetadvisering worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Indien de declaraties volledig zijn toegewezen gelden onderstaande tarieven. Deze worden middels factuur bij u in rekening gebracht.

Diëtistenpraktijk Health & Lifestyle hanteert de tarieven voor dieetadvisering zoals zij door het NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) zijn vastgesteld. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag.

Toeslagen

Huisbezoeken zijn mogelijk op aanvraag van een arts. Voor huisbezoeken wordt een toeslag in rekening gebracht.
Niet nagekomen afspraak consult €16,25*
Toeslag nota per post €1,-
* Deze kosten zijn niet te declareren bij uw zorgverzekeraar

Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn mogelijk op aanvraag van een arts. Een verwijsbrief van de arts aan de diëtist is hierbij noodzakelijk. Voor huisbezoeken wordt een toeslag in rekening gebracht. Naast één op één behandelingen is het ook mogelijk om behandelingen met meerderen te volgen.

No show

Indien u bent verhinderd dient u tenminste 24 uur van te voren de afspraak af te zeggen. Indien dit niet tijdig gebeurt wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht (zie ‘no show’ tarief). Deze kosten kunnen niet worden ingediend bij uw zorgverzekeraar.

Via uw zorgverzekering

Vergoedingen

Voor dieetadvisering en -begeleiding is vergoeding mogelijk vanuit uw zorgverzekering. Diëtistepraktijk Health & Lifestyle heeft zorgcontracten met alle zorgverzekeraars en kan daardoor aanspraak maken op deze vergoeding.

BASISVERZEKERING

Per kalenderjaar wordt 3 uur dieetbegeleiding vergoed vanuit de basisverzekering. Deze kosten worden eerst verrekend met het eigen risico. Uitzondering hierop zijn kinderen tot 18 jaar: voor hen geldt geen eigen risico. De kosten worden dan ook direct vergoed. Kinderen mogen dus gratis naar de diëtist!

 

AANVULLENDE VERZEKERING

Afhankelijk van de door u afgesloten aanvullende verzekering kan er nog een extra gedeelte van de kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar. Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering worden niet verrekend met het eigen risico. Nieuwsgierig hoe dat geregeld is bij uw aanvullende zorgverzekering? Ga dan naar onderstaande website en zie of u in aanmerking komt voor extra vergoedingen met betrekking tot dieetadvisering en -begeleiding! Independer zorgcontracten Dietistenpraktijk Health & Lifestyle of Independer vergoeding aanvullende verzekering

 

KETENZORG

Diëtistenpraktijk Health & Lifestyle heeft een ketenzorgovereenkomst afgesloten met Achmea | Divisie Zorg en Gezondheid via Stichting eerstelijns zorggroep. Deze zorggroep maakt het mogelijk dat de kosten voor dieetbegeleiding voor personen met Diabetes Mellitus type 2, COPD en CVRM vergoed worden vanuit de ketenzorg. Deze kosten worden niet verrekend met het eigen risico en worden direct uitgekeerd. Kortom: gratis naar de diëtist. Vraag naar de voorwaarden of informeer bij uw huisartsenpraktijk.

DIRECTE TOEGANKELIJKHEID DIËTIST

De diëtist is sinds augustus 2011 Direct Toegankelijk. Dit betekend dat u zonder verwijzing van een arts een afspraak kunt maken bij de diëtist. Met uitzondering als u verzekerd bent bij CZ, Delta Loyd of Ohra. Zij vergoeden helaas niet zonder verwijzing van de huisarts. Een verwijsbrief is daardoor noodzakelijk. Als u komt zonder verwijzing zal aan het begin van het eerste consult een korte screening worden gehouden om na te gaan of u op basis van uw hulpvraag en gezondheidstoestand aan het juiste adres bent of dat verdere medische hulp aan te raden is.

 

VERGOEDING DIEETPREPARATEN

Dieetpreparaten (bijv. drinkvoeding) vallen onder dieetvoeding en zijn anders bereid dan normale (dieet)voeding. Verder hebben dieetpreparaten een doorgaans andere samenstelling en vorm dan dieetvoeding. Deze preparaten zijn alleen bedoeld voor mensen met een ziekte of als het opnemen van normale voeding niet mogelijk is. Er zijn verschillende soorten en maten dieetpreparaten.

Dieetpreparaten zijn alleen op recept verkrijgbaar en worden vanuit de basisverzekering gedekt. Hiervoor gelden echter wel een aantal voorwaarden:

  • Er moet een indicatie zijn voor dieetzorg
  • De patiënt/verzekerde kan medisch gezien geen gebruik maken van aangepaste voeding of andere bijzondere voeding, of;
  • Als gewoon voedsel niet goed wordt verwerkt of blijft vastzitten in de slokdarm, bijvoorbeeld bij een resorptiestoornis, of;
  • Als er sprake is van een voedselallergie of stofwisselingsstoornis, of;
  • Als er sprake is van een dreigende ernstige ondervoeding (in bepaalde situaties), of;
  • Als sondevoeding wordt gebruikt, of;
  • Als andere voeding/dieetproducten onvoldoende resultaat heeft geboekt.

Voor dieetpreparaten geldt een eigen risico (kinderen onder de 18 jaar uitgezonderd). Let bij het afnemen van dieetvoeding of de leverancier is geselecteerd/gecontracteerd door de zorgverzekeraar anders kan de vergoeding lager uitvallen.

AANGESLOTEN BIJ: