Werkwijze

Hoe gaan wij te werk?

Mijn werkwijze

Maak uw eerste afspraak

Maak online een afspraak of bel met 06-14219827

Intakegesprek

Tijdens het intake gesprek van 60 minuten wordt uitgebreid gevraagd naar uw dagelijkse eet- en drinkpatroon, uw werk – en leefsituatie en uw persoonlijke wensen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met factoren als beweging en hoe wordt omgegaan met stress, roken en alcohol.

Op basis van deze gegevens, stel ik samen met u een realistisch behandelplan op. Vervolgens stel ik een voedings- of dieetadvies op dat afgestemd is op uw persoonlijke situatie, wensen en verwachtingen. Naast de mondelinge adviezen ontvangt u aanvullende schriftelijke informatie.

Ook is het mogelijk om uw lichaamssamenstelling te meten middels een professionele weegschaal, namelijk de Tanita SC330S. Hierbij worden verschillende onderdelen van het lichaam gemeten: het gewicht, de BMI (Body Mass Index), de vetmassa, het vetpercentage, spiermassa, vochtpercentage, viscerale vet, botmassa ,de BMR (Basaal Metabolic Rate) en de metabolische leeftijd. Verder wordt met de hand aanvullend uw lengte en uw buikomvang gemeten.

Tweede gesprek

Tijdens het tweede gesprek van ca. 30 minuten bespreken we uw ervaringen. Zo nodig zal het voedings- of dieetadvies gewijzigd worden. Ook zal de verdere aanpak van de begeleiding besproken worden.

Vervolggesprekken

Tijdens de vervolggesprekken van ca. 30 minuten wordt u begeleidt bij het opvolgen van uw nieuwe voedings- of dieetadvies, zodat u vertrouwd raakt met uw aangepaste eetpatroon of leefstijl. Ook adviseer ik u bij het aanpassen van uw eetgewoonten tijdens bijvoorbeeld feestdagen, etentjes en gedurende uw vakantie.

Wanneer u niet in staat bent om de praktijk te bezoeken voor een afspraak, bestaat de mogelijkheid voor een huisbezoek. Uw huisarts dient dan de noodzaak van een huisbezoek op te verwijzing te vermelden in verband met vergoeding door uw zorgverzekeraar